لوازم جانبی اسکیت تجهیزات یا موادی است که برای بهبود عملکرد یا افزایش راحتی و امنیت اسکیت ها استفاده می شود. این لوازم جانبی ممکن است شامل مواد تزیینی ، چراغ های نوری ، عصاهای کمکی ، کیف ها و کنسروها باشد.
نوع های مختلف لوازم جانبی اسکیت

لوازم جانبی اسکیت شامل موارد زیر می شود:
•کیف ها و کنسروها: این کیف ها و کنسروها برای کمک به حفظ اسکیت ها در از صدمات خارجی استفاده می شوند.
•عصاهای پشتیبانی: این عصاها برای افزایش کنترول و حمایت از اسکیت سوار استفاده می شود.
•مواد تزیینی: این مواد برای تزیین و افزایش ظاهر اسکیت ها استفاده می شوند.
•چراغ های نوری: این چراغ ها برای ایجاد امیت و دید در شب استفاده می شوند.

اهمیت استفاده ازاین لوازم
لوازم جانبی برای بهبود عملکرد و راحتی اسکیت ها بسیار مهم است. این لوازم جانبی می توانند اسکیت ها را بهبود بخشند و از لوازم نوری و تزیینی برخوردار شوند. لذا استفاده از لوازم جانبی برای بهبود عملکرد و افزایش امنیت اسکیت سوارها ضروری است.

لواز های جانبی اسکیت پر استفاده:
ست ایمنی یا لوازم ایمنی
باسن بند یا پد محافظ لگن یا شورت گارد
چوب هاکی
توپ هاکی
گارد و لوازم محافظ هاکی
کلاه ایمنی
فیس گارد یا محافظ صورت
محافظ اسکیت یا کاور اسکیت
چراغ خطر
کیف یا ساک اسکیت
عصای اسکیت
باتوم یا چوب آلپاین
ست های ایمنی آلپاین
مانع
مانع های آلپاین
گیره های حمل اسکیت
اسکارف
کفی جوراب یا کفی کفش
برچسب های تبلیغاتی یا برچشب های انواع برند اسکیت
که تمام این لوازم در سیت تخصصی تهران اسکیت موجود میباشد